Pripremni seminar iz matematike

Pripremni seminar iz matematike

Pripremni seminar iz matematike održao se u rujnu 2020. putem BigBlueButton-a.

Ovogodišnji pripremni seminar održat će se u rujnu 2021. godine.