Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 5
[1643] Izborni projekt > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
1BRFIZP Izborni projekt - Brodske forme 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1KBR2IZP Izborni projekt - Konstrukcija broda 2 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1KBR1IZP Izborni projekt - Konstrukcija broda I 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1OPBRIZP Izborni projekt - Oprema broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1OGBRIZP Izborni projekt - Osnove gradnje broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1PISBIZP Izborni projekt - Plovnost i stabilitet broda 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1TEBRIZP Izborni projekt - Tehnologija brodogradnje 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
1UVPOIZP Izborni projekt - Uvod u plovne objekte 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 6
[3714] Slobodni kolegij I > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a + mogućnost upisa TZK
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
1AUTOMAT Automatizacija 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
10BPS Brodski pomoćni strojevi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 4.0
11GOMPOS Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11IZVENG Izvori energije 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
1OSIGKV Osiguranje kvalitete 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11OSDIBR Osnove dinamike broda 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11OPMKE Osnove primjene metode konačnih elemenata 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
11POSTO Postupci toplinske obrade 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
11RACSUT Računalne simulacije u tehnici 30 0 15 0 0 0 0 0 0 4.0
11TEHPB Tehnološki procesi brodogradnje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11ZAOKOL Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
[3715] Slobodni kolegij II > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a + mogućnost upisa TZK
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
1AUTOMAT Automatizacija 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
10BPS Brodski pomoćni strojevi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 4.0
11GOMPOS Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11IZVENG Izvori energije 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
1OSIGKV Osiguranje kvalitete 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11OSDIBR Osnove dinamike broda 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11OPMKE Osnove primjene metode konačnih elemenata 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
11POSTO Postupci toplinske obrade 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
11RACSUT Računalne simulacije u tehnici 30 0 15 0 0 0 0 0 0 4.0
11TEHPB Tehnološki procesi brodogradnje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
11ZAOKOL Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje