Preddiplomski stručni studij elektrotehnike, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 3
[7377] Strani jezik > broj predmeta koje treba odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
0ENG1E Engleski jezik I 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
00NJEM1 Njemački jezik I 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
Semestar 4
[3772] Kolegij izborne skupine > broj izbornih skupina koje je potrebno odabrati: 1

[3773] Kolegij izborne skupine Komunikacije > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1

[3774] Kolegij izborne skupine Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
00ELENPO Elektroenergetska postrojenja 45 15 15 0 0 0 0 0 0 8.0
[7380] Strani jezik > broj predmeta koje treba odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
0ENG2E Engleski jezik II 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
00NJEM2 Njemački jezik II 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
Semestar 5
[3775] Kolegij izborne skupine - Stručni studij elektrotehnike > broj izbornih skupina koje je potrebno odabrati: 1

[3776] Kolegij izborne skupine Komunikacije > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 4

[3777] Kolegij izborne skupine Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 4
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
00ELENMR Električne energetske mreže 45 15 15 0 0 0 0 0 0 7.0
00ELELPO Elementi elektroenergetskih postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 7.0
00OSELST Osnove električnih strojeva 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
00ZAELPO Zaštita električnih postrojenja 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 6
[3778] Kolegij izborne skupine > broj izbornih skupina koje je potrebno odabrati: 1

[3781] Slobodni kolegij > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a + mogućnost upisa TZK
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
00HIDPNE Hidraulika i pneumatika 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
00OSNPEP Osnove projektiranja elektroenergetskih postrojenja 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
00PROSU Proizvodni sustavi 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
[3779] Kolegij izborne skupine Komunikacije > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1

[3780] Kolegij izborne skupine Elektroenergetika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
00IZGOEP Izgradnja i održavanje elektroenergetskih postrojenja 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje