Procesno i energetsko strojarstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 2
[2815] Projekt I - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2PENIPU Projekt - Energetski i procesni uređaji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PKOMP Projekt - Kompresori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PNUMOTE Projekt - Numeričko modeliranje u termodinamici 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PTOTUR Projekt - Toplinske turbine 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2816] Izborni kolegij I - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2KOMP Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2NUMOTE Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
[2843] Slobodni kolegij I - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2BROSU Brodski sustavi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2KMS-S Komponente mehatroničkih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2KOMP Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2MKECT Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2METKON Metodičko konstruiranje 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2NUMOTE Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2OBOC Obrada odvajanjem čestica 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2OPRB Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2SUDIUP Sustavi digitalnog upravljanja 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2TEOB Tehnologija oblikovanja 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2-TERMEH Termomehanika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4918] Izborni kolegij II - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2OBIZE-S Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2TEHHL Tehnika hlađenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
TKLAR-S Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4903] Slobodni kolegij II - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2OBMT-B Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OBIZE-S Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2RASIPP Računalna simulacija proizvodnih procesa 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2TEHHL Tehnika hlađenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
TKLAR-S Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2UPMES-S Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2ZAELP-E Zaštita i automatika električnih postrojenja 30 15 15 15 0 0 0 0 0 5.0
[4893] Projekt II - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2PMOT Projekt - Motori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2POBIZE Projekt - Obnovljivi izvori energije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PTEHHL Projekt - Tehnika hlađenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PTEPO Projekt - Termoenergetska postrojenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PTKAR-S Projekt -Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4943] Izborni kolegij III - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2GMV-S Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2PLTEH-S Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2TPLMJ-S Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
[4930] Slobodni kolegij III - Procesno i energetsko strojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2BRPOGS Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2BROPR-S Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2DIPOK-S Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2ESISMKO Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2GMV-S Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2KOMCSTR Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2MIKRO Mikro i nano elektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2NUMKO-S Numeričke metode u konstruiranju 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OPRB Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2ORPOSBG Organizacija i poslovanje brodogradilišta 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2-OSGBR Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2PLTEH-S Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2PRIUMI Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2PROMA Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2RACMFL Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2TPLMJ-S Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2UGPLOB Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje