Brodostrojarstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 2
[2821] Projekt I - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2PBROSU Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PKOMP Projekt - Kompresori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PNUMOTE Projekt - Numeričko modeliranje u termodinamici 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2822] Izborni kolegij I - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2KOMP Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2NUMOTE Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2-PS Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
[2844] Slobodni kolegij I - Brodostrojarstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2KMS-S Komponente mehatroničkih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2KOMP Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2MKECT Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2NUMOTE Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2OBOC Obrada odvajanjem čestica 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2OPRB Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2-PS Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4919] Izborni kolegij II - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2OBMT-B Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OBIZE-S Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4904] Slobodni kolegij II - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2MEHKO-S Mehanika kompozita 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2OBMT-B Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OBIZE-S Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2PRSJZ-R Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
2PROPS Projektiranje proizvodnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2PRTHPR Projektiranje tehnoloških procesa 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2STBK-B Stabilitet broda u eksploataciji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
TKLAR-S Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2TERPOS Termoenergetska postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2UPMES-S Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4894] Projekt II - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2PBRENU Projekt - Brodski energetski uređaji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PBROTES Projekt - Brodski termotehnički sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PMOT Projekt - Motori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2POBIZE Projekt - Obnovljivi izvori energije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2PTOTUR Projekt - Toplinske turbine 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4944] Izborni kolegij III - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2GMV-S Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2INZOK-S Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OPRB Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2-OSGBR Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2PLTEH-S Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4931] Slobodni kolegij III - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Kratica Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
2BRPOGS Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2CNC CNC/NC obradni strojevi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2DIPOK-S Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2ESISMKO Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
2GMV-S Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2INZOK-S Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2KOMCSTR Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2MIKRO Mikro i nano elektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2NUMKO-S Numeričke metode u konstruiranju 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OPPRP-S Oprema procesnih postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OPRB Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2ORPOSBG Organizacija i poslovanje brodogradilišta 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2OPLO2-B Osnivanje plovnih objekata II 15 15 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2-OSGBR Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2PLTEH-S Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
2PRIUMI Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
2PROMA Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
2RACMFL Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
2URENSUS Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje