Inženjerstvo materijala, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 2
[2823] Projekt I - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
142404 Projekt - Metalni materijali 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44356 Projekt - Zaštita materijala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2824] Izborni kolegij I - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93064 Management i organizacijski razvoj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
44244 Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
[2845] Slobodni kolegij I - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44071 Fleksibilni i inteligentni sustavi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93064 Management i organizacijski razvoj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
44244 Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88158 Programiranje ugradbenih sustava 30 0 30 0 0 0 0 0 0 7.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4920] Izborni kolegij II - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61812 Projektiranje proizvodnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61840 Termoenergetska postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4905] Slobodni kolegij II - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61832 Industrijska robotika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61812 Projektiranje proizvodnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61840 Termoenergetska postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4895] Projekt II - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44211 Projekt - Tehnologija oblikovanja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158267 Projekt - Termalni procesi materijala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4945] Izborni kolegij III - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
[4932] Slobodni kolegij III - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
118643 CAD/CAPP/CAM 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61911 Laboratorijske vježbe A 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61914 Laboratorijske vježbe B 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61912 Mikro i nano elektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111832 Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158310 Programiranje tehničkih aplikacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61898 Računalom integrirana proizvodnja 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111840 Trajnost strojeva i konstrukcija 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
111838 Transportni sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93157 Upravljanje projektima u brodogradnji 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje