Računarska mehanika i inženjerstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 2
[12894] Slobodni kolegij I - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93067 Dinamika strojeva i robota 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44244 Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88157 Objektno orijentirano programiranje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
88158 Programiranje ugradbenih sustava 30 0 30 0 0 0 0 0 0 7.0
142408 Termomehanika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142409 Vizualizacija i priprema računalnih simulacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[12892] Projekt I - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
142407 Projekt - Modeliranje u tehnici 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44237 Projekt - Vibracije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[12893] Izborni kolegij I - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93067 Dinamika strojeva i robota 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
44244 Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
142408 Termomehanika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
142409 Vizualizacija i priprema računalnih simulacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[14569] Projekt II - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
158283 Projekt - Dinamika fluida 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61869 Projekt - Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61864 Projekt - Optimizacije u tehnici 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[14570] Izborni kolegij II - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj premeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111839 Dinamički sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111788 Optimalni dizajn konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111786 Primjena paralelnog računanja 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93045 Regulacija i upravljanje dinamičkim sustavima 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111790 Stabilnost konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
[14571] Izborni kolegij III - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj premeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111839 Dinamički sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111788 Optimalni dizajn konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111786 Primjena paralelnog računanja 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93045 Regulacija i upravljanje dinamičkim sustavima 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111790 Stabilnost konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
[14572] Slobodni kolegij II - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj premeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111839 Dinamički sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111788 Optimalni dizajn konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111786 Primjena paralelnog računanja 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93045 Regulacija i upravljanje dinamičkim sustavima 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111790 Stabilnost konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[14574] Izborni kolegij IV - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111785 Numeričko modeliranje hidrauličkih strojeva 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158310 Programiranje tehničkih aplikacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111840 Trajnost strojeva i konstrukcija 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
[14580] Slobodni kolegij III - Računarska mehanika i inženjerstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44213 CNC/NC obradni strojevi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61912 Mikro i nano elektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111785 Numeričko modeliranje hidrauličkih strojeva 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111835 Oprema procesnih postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
158310 Programiranje tehničkih aplikacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111840 Trajnost strojeva i konstrukcija 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje