Tehnologija i organizacija brodogradnje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2017/2018

Semestar 2
[2831] Projekt I - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44433 Projekt - Brodska elektrotehnika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44432 Projekt - Čvrstoća broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44445 Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44434 Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44440 Projekt - Opremanje i remont broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44436 Projekt - Tehnološki proces gradnje broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44446 Projekt - Zavarivanje II 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2833] Izborni kolegij I - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44443 Zavarivanje II 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
[7942] Slobodni kolegij I - Brodogradnja Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44464 Automatizirana instrumentacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
142406 Dinamika fluida 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93067 Dinamika strojeva i robota 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
93068 Energetski i procesni uređaji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44071 Fleksibilni i inteligentni sustavi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
44247 Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93056 Konstrukcijski elementi robota 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93064 Management i organizacijski razvoj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93062 Mjerenja u proizvodnji 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
44244 Numeričko modeliranje u termodinamici 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
88157 Objektno orijentirano programiranje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
44210 Obrada odvajanjem čestica 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93063 Održavanje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142402 Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
88158 Programiranje ugradbenih sustava 30 0 30 0 0 0 0 0 0 7.0
44466 Projektiranje električnih postrojenja 45 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
44218 Projektni management 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
88165 Računalna obrada govora i jezika 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
44437 Strukturna analiza broda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93090 Vibracije broda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142409 Vizualizacija i priprema računalnih simulacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44354 Zaštita materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
44443 Zavarivanje II 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4951] Projekt II - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44433 Projekt - Brodska elektrotehnika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44432 Projekt - Čvrstoća broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44445 Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44434 Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61760 Projekt - Objekti morske tehnologije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44440 Projekt - Opremanje i remont broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93155 Projekt - Osnivanje brodogradilišta 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61754 Projekt - Osnivanje plovnih objekata I 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61755 Projekt - Stabilitet broda u eksploataciji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44436 Projekt - Tehnološki proces gradnje broda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61757 Projekt - Upravljanje kvalitetom 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44446 Projekt - Zavarivanje II 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4953] Izborni kolegij II - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93151 Stabilitet broda u eksploataciji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4955] Slobodni kolegij II - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111781 Brodski energetski uređaji 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111780 Brodski termotehnički sustavi 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111783 CAE u razvoju proizvoda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158335 Digitalna obrada signala 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111839 Dinamički sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61832 Industrijska robotika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111791 Mehanika kompozita 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61683 Mehatronički sustavi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158837 Modeliranje hidraulike i pneumatike 30 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
61839 Motori 45 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111779 Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111788 Optimalni dizajn konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158291 Optimizacije u tehnici 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93153 Pomorstvenost plovnih objekata 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111786 Primjena paralelnog računanja 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
61812 Projektiranje proizvodnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61833 Projektiranje tehnoloških procesa 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61916 Računalna simulacija proizvodnih procesa 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93045 Regulacija i upravljanje dinamičkim sustavima 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
93151 Stabilitet broda u eksploataciji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111790 Stabilnost konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61838 Tehnika hlađenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111792 Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158265 Termalni procesi materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111778 Termodinamika smjesa 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61840 Termoenergetska postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61689 Vođenje elektroenergetskog sustava 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93161 Zaštita i automatika električnih postrojenja 30 15 15 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4957] Izborni kolegij III - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93159 Oprema malih plovnih objekata 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
61767 Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4959] Slobodni kolegij III - Tehnologija i organizacija brodogradnje > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
44213 CNC/NC obradni strojevi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61912 Mikro i nano elektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111829 Numeričke metode u konstruiranju 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93159 Oprema malih plovnih objekata 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
111835 Oprema procesnih postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93156 Osnivanje plovnih objekata II 15 15 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111832 Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93158 Projektiranje malih plovnih objekata 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61898 Računalom integrirana proizvodnja 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111840 Trajnost strojeva i konstrukcija 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
61767 Ugovaranje plovnih objekata 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje