Elementi strojeva II
Kratica: 00ELSTR2 Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 15(K) + 0(L) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRJ) + 0(S)
Nositelji: doc. dr. sc. Željko Vrcan
Izvođači:
Opis predmeta: http://www.riteh.uniri.hr
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. http://www.riteh.uniri.hr/
Preporučena literatura:
2. http://www.riteh.uniri.hr/
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Tehničko crtanje
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže