Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 3
[6532] Engleski jezik I ili Njemački jezik I > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
74219 Engleski jezik I 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
51657 Njemački jezik I 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
Semestar 4
[6534] Engleski jezik II ili Njemački jezik II > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
74224 Engleski jezik II 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
51658 Njemački jezik II 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
Semestar 5
[7932] Kolegij izborne skupine > broj izbornih grupa koje je potrebno odabrati: 1

[7934] Kolegij izborne skupine Računarska mehanika > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92878 Računarska analiza konstrukcija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
[7933] Kolegij izborne skupine Konstruiranje > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92877 Konstruiranje i oblikovanje 30 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
[7936] Kolegij izborne skupine Termoenergetika i brodostrojarstvo > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92880 Tehnika grijanja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
[7935] Kolegij izborne skupine Tehnologija i operacijski management > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92879 Planiranje i upravljanje proizvodnjom 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
[1638] Izborni projekt > broj izbornih projekata koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
58342 Izborni projekt - Materijali II 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
92881 Izborni projekt - Čvrstoća konstrukcija I 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37276 Izborni projekt - Dinamika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37280 Izborni projekt - Hidraulički strojevi 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
187203 Izborni projekt - Inženjerska statistika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
92883 Izborni projekt - Konstruiranje i oblikovanje 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37279 Izborni projekt - Konstrukcijski elementi 2 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37278 Izborni projekt - Konstrukcijski elementi I 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
40121 Izborni projekt - Materijali I 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37281 Izborni projekt - Mehanika fluida 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
92885 Izborni projekt - Planiranje i upravljanje proizvodnjom 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37283 Izborni projekt - Proizvodni strojevi, alati i naprave 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
92884 Izborni projekt - Računarska analiza konstrukcija 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
92882 Izborni projekt - Računarske metode 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
92886 Izborni projekt - Tehnika grijanja 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37284 Izborni projekt - Tehnološki procesi 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
37286 Izborni projekt - Toplinski strojevi i uređaji 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 6
[7937] Kolegij izborne skupine > broj izbornih grupa koje je potrebno odabrati: 1

[7938] Kolegij izborne skupine Konstruiranje > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
187592 Karakterizacija materijala 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
[7941] Kolegij izborne skupine Termoenergetika i brodostrojarstvo > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92890 Brodski pomoćni strojevi 30 15 0 15 0 0 0 0 0 4.0
[7939] Kolegij izborne skupine Računarska mehanika > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
92889 Računarsko inženjerstvo 30 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
[7940] Kolegij izborne skupine Tehnologija i operacijski management > broj izbornih predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
35567 Osiguranje kvalitete 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
[3694] Slobodni kolegij > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
51488 Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51486 Izvori energije 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
51490 Osnove dinamike broda 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187213 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
51487 Postupci toplinske obrade 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
187210 Računalne simulacije u tehnici 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51489 Tehnološki procesi brodogradnje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187217 Uvod u vođenje i upravljanje plovnim objektima 30 0 0 15 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje