Preddiplomski stručni studij brodogradnje, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 3
[7376] Strani jezik > broj predmeta koje treba odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
84259 Engleski jezik I 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
51762 Njemački jezik I 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
Semestar 4
[7379] Strani jezik > broj predmeta koje treba odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
84262 Engleski jezik II 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
51767 Njemački jezik II 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3.0
Semestar 6
[3771] Slobodni kolegij > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 od 4 ECTS-a + mogućnost upisa TZK
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
51801 Automatizacija ST 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
51799 Hidraulika i pneumatika 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
51796 Proizvodni sustavi 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje