Konstruiranje i mehatronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[2780] Projekt I - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44149 Projekt - Inženjerska vizualizacija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44158 Projekt - Konstrukcijski elementi robota 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187344 Projekt - Mehaničke konstrukcije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44152 Projekt - Metodičko konstruiranje 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
142403 Projekt - Prijenosnici snage 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2781] Izborni kolegij I - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93057 Komponente mehatroničkih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93056 Konstrukcijski elementi robota 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2825] Slobodni kolegij I - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93057 Komponente mehatroničkih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93056 Konstrukcijski elementi robota 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
148147 Platformski nezavisno programiranje 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44354 Zaštita materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4906] Izborni kolegij II - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111783 CAE u razvoju proizvoda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
187359 Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sustava 45 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4907] Izborni kolegij III - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111783 CAE u razvoju proizvoda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
187359 Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sustava 45 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4896] Slobodni kolegij II - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111783 CAE u razvoju proizvoda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111791 Mehanika kompozita 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187359 Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sustava 45 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
93221 Napredni operacijski sustavi 30 0 30 30 0 0 0 0 0 8.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111786 Primjena paralelnog računanja 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4887] Projekt II - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111795 Projekt - CAE u razvoju proizvoda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61858 Projekt - Elementi transportne tehnike 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187360 Projekt - Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sustava 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
191411 Projekt - Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4933] Izborni kolegij IV - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61911 Laboratorijske vježbe A 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61914 Laboratorijske vježbe B 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111838 Transportni sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4934] Izborni kolegij V - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61911 Laboratorijske vježbe A 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61914 Laboratorijske vježbe B 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111838 Transportni sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4924] Slobodni kolegij III - Konstruiranje i mehatronika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111837 Brodski palubni strojevi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61911 Laboratorijske vježbe A 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61914 Laboratorijske vježbe B 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
187384 Računalno modeliranje sustava u termoenergetici i termotehnici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158299 Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88168 Razvoj mobilnih aplikacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111838 Transportni sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158337 Tržište električne energije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje