Tehnološko informatičko inženjerstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[2797] Projekt I - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44212 Projekt - Obrada odvajanjem čestica 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44211 Projekt - Tehnologija oblikovanja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2798] Izborni kolegij I - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44071 Fleksibilni i inteligentni sustavi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93063 Održavanje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[2839] Slobodni kolegij I - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44071 Fleksibilni i inteligentni sustavi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93064 Management i organizacijski razvoj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93063 Održavanje 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44218 Projektni management 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44354 Zaštita materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4910] Izborni kolegij II - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61832 Industrijska robotika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61916 Računalna simulacija proizvodnih procesa 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61752 Upravljanje kvalitetom 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4899] Slobodni kolegij II - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88161 Asistivna tehnologija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 6.0
61832 Industrijska robotika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158271 Mehaničko ponašanje i odabir materijala 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
170754 Mobilna robotika 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93221 Napredni operacijski sustavi 30 0 30 30 0 0 0 0 0 8.0
111779 Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191294 Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava 45 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
61916 Računalna simulacija proizvodnih procesa 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61752 Upravljanje kvalitetom 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4889] Projekt II - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61865 Projekt - Industrijska robotika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61867 Projekt - Projektiranje proizvodnih sustava 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61866 Projekt - Projektiranje tehnoloških procesa 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4937] Izborni kolegij III - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
158279 Ispitivanje materijala i analiza loma 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61898 Računalom integrirana proizvodnja 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
[4926] Slobodni kolegij III - Tehnološko informatičko inženjerstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158279 Ispitivanje materijala i analiza loma 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111785 Numeričko modeliranje hidrauličkih strojeva 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61898 Računalom integrirana proizvodnja 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158299 Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88168 Razvoj mobilnih aplikacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158337 Tržište električne energije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje