Brodostrojarstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[2821] Projekt I - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44346 Projekt - Brodski sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44249 Projekt - Kompresori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44246 Projekt - Numeričko modeliranje u termodinamici 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2822] Izborni kolegij I - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44247 Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187347 Numeričko modeliranje u termodinamici 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
142402 Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
[2844] Slobodni kolegij I - Brodostrojarstvo > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44247 Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187347 Numeričko modeliranje u termodinamici 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44210 Obrada odvajanjem čestica 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
142402 Prijenosnici snage 45 0 30 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4919] Izborni kolegij II - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111779 Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4904] Slobodni kolegij II - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93160 Elektroenergetski sustavi 30 15 15 0 0 0 0 0 0 6.0
111791 Mehanika kompozita 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93221 Napredni operacijski sustavi 30 0 30 30 0 0 0 0 0 8.0
111779 Obnovljivi izvori energije 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191294 Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava 45 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
61833 Projektiranje tehnoloških procesa 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93151 Stabilitet broda u eksploataciji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111792 Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4894] Projekt II - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61882 Projekt - Brodski energetski uređaji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61879 Projekt - Brodski termotehnički sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61881 Projekt - Motori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61875 Projekt - Obnovljivi izvori energije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44250 Projekt - Toplinske turbine 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4944] Izborni kolegij III - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111832 Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4931] Slobodni kolegij III - Brodostrojarstvo > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158300 Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111829 Numeričke metode u konstruiranju 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111832 Plinska tehnika 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158299 Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
158337 Tržište električne energije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje