Inženjerstvo materijala, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[2823] Projekt I - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
142404 Projekt - Metalni materijali 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44356 Projekt - Zaštita materijala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2824] Izborni kolegij I - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93064 Management i organizacijski razvoj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187347 Numeričko modeliranje u termodinamici 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[2845] Slobodni kolegij I - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
142406 Dinamika fluida 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44071 Fleksibilni i inteligentni sustavi 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93057 Komponente mehatroničkih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
44247 Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93064 Management i organizacijski razvoj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187347 Numeričko modeliranje u termodinamici 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44218 Projektni management 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4920] Izborni kolegij II - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61812 Projektiranje proizvodnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61840 Termoenergetska postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61752 Upravljanje kvalitetom 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4905] Slobodni kolegij II - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93221 Napredni operacijski sustavi 30 0 30 30 0 0 0 0 0 8.0
187368 Odobalne operacije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191294 Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava 45 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
93225 Programiranje: skriptni jezici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
61812 Projektiranje proizvodnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61916 Računalna simulacija proizvodnih procesa 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
61840 Termoenergetska postrojenja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61752 Upravljanje kvalitetom 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4895] Projekt II - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44211 Projekt - Tehnologija oblikovanja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158267 Projekt - Termalni procesi materijala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4945] Izborni kolegij III - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
[4932] Slobodni kolegij III - Inženjerstvo materijala > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
160742 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158310 Programiranje tehničkih aplikacija 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61900 Proizvodni management 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61898 Računalom integrirana proizvodnja 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158299 Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111838 Transportni sustavi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158337 Tržište električne energije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje