Automatika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 2
[2834] Projekt I - Automatika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88186 Projekt - Asistivna tehnologija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
44468 Projekt - Automatizirana instrumentacija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187454 Projekt - Mikrovalno inženjerstvo 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44456 Projekt - Osnove robotike 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
187455 Projekt - Upravljanje elektromotornim pogonima 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2836] Slobodni kolegij I - Elektrotehnika Automatika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
187456 Elektrane 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93068 Energetski i procesni uređaji 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93091 Konstrukcija malih plovnih objekata 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93056 Konstrukcijski elementi robota 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44467 Numerička analiza u elektromagnetizmu 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
44466 Projektiranje električnih postrojenja 45 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[14584] Izborni kolegij I - Automatika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93162 Energetska postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
187459 Statistička analiza signala 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4960] Projekt II - Automatika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61679 Projekt - Analogna obrada signala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
88186 Projekt - Asistivna tehnologija 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5.0
61692 Projekt - Automatizacija postrojenja i procesa 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44468 Projekt - Automatizirana instrumentacija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61693 Projekt - Digitalna obrada signala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93163 Projekt - Mehatronički sustavi 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
187454 Projekt - Mikrovalno inženjerstvo 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61694 Projekt - Optoelektronika 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44456 Projekt - Osnove robotike 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
187460 Projekt - Statistička analiza signala 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61691 Projekt - Sustavi digitalnog upravljanja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[4962] Slobodni kolegij II - Automatika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93160 Elektroenergetski sustavi 30 15 15 0 0 0 0 0 0 6.0
93162 Energetska postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
61794 Precizne konstrukcije i tehnologija mikro sustava 45 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
111792 Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111784 Upravljanje mehatroničkim sustavima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
93161 Zaštita i automatika električnih postrojenja 30 15 15 15 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[14587] Izborni kolegij II - Automatika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[14588] Izborni kolegij III - Automatika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
88164 Digitalna obrada slike 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4964] Slobodni kolegij III - Automatika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111837 Brodski palubni strojevi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
158339 Komunikacija čovjek stroj 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111835 Oprema procesnih postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
158336 Tehnika visokog napona 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111833 Toplinska mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
111840 Trajnost strojeva i konstrukcija 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
158342 Urbani energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje