Primjena umjetne inteligencije
Kratica: 2PRIUMI Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(K) + 15(L) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRJ) + 0(S)
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatan Car
Izvođači:
Opis predmeta: http://www.riteh.uniri.hr
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. http://www.riteh.uniri.hr/
Preporučena literatura:
2. http://www.riteh.uniri.hr/
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže