Projektiranje malih plovnih objekata
Kratica: 2PRMPO-B Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(K) + 0(L) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRJ) + 0(S)
Nositelji: prof. dr. sc. Roko Dejhalla
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže