Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Nastavni program za akademsku godinu 2021/2022

otvori svezatvori sve
+Studij : Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski stručni studij strojarstva
Vrsta studija: Stručni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Vrsta studija: Stručni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Vrsta studija: Stručni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
Studij : Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Modul : Brodostrojarstvo
+Modul : Industrijsko i proizvodno inženjerstvo
+Modul : Industrijsko inženjerstvo i menadžment
+Modul : Inženjerstvo materijala
+Modul : Konstruiranje i mehatronika
+Modul : Procesno i energetsko strojarstvo
+Modul : Računarska mehanika i inženjerstvo
+Modul : Tehnološko informatičko inženjerstvo
+Modul : Termotehnika
Studij : Diplomski sveučilišni studij brodogradnje
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Modul : Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata
+Modul : Tehnologija i organizacija brodogradnje
Studij : Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Modul : Automatika
+Modul : Elektroenergetika
Studij : Diplomski sveučilišni studij računarstva
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Modul : Programsko inženjerstvo
+Modul : Računalni sustavi
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže