shutterstock_175644863.jpg
Objavljeno
11. prosinca 2019.

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Izbori za SZSUR održat će se 19. prosinca u holu Fakulteta.

U holu fakulteta 19. prosinca 2019. godine održat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci za sljedeću izbornu jedinicu:
 

VII. Stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji

  • Tehnički fakultet
  • Fakultet zdravstvenih studija
  • Pomorski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Građevinski fakultet
  • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

 

Više informacija moguće je pronaći na http://sz-ri.com/dopunski-izbori-2019/ .

 

Naputak za izborna povjerenstva i odbore je moguće pronaći na http://sz-ri.com/wp-content/uploads/2019/11/Naputak-izborna-povjerenstva-i-odbori.pdf .