16cr.jpg
Objavljeno
29. lipnja 2020.

Kalendar nastave za ak. god. 2020./21.

Kalendar nastave usvojen je na 9. sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 26. lipnja 2020.

Odluka Fakultetskoga vijeća

Kalendar nastave