16cr.jpg
Objavljeno
27. studenoga 2017.

NATJEČAJ ZA IZBOR

Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, te tri izbora u naslovna suradnička zvanja asistenta

NATJEČAJ

za izbor

 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.

2. dvaju suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika.

3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika.

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

  1. životopis
  2. ovjerene kopije diploma
  3. popis radova i relevantne radove
  4. dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 106/06 i 127/06) –( SAMO ZA TOČKU 1.)
  5. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
  6. preslika identifikacijske isprave

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).