Teh. faks-35.jpg
Published
4. listopada 2018.

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA - MLAĐEG ISTRAŽIVAČA (M/Ž)

Natječaj za izbor na radno mjesto stručnog suradnika - mlađeg istraživača (M/Ž)

NATJEČAJ

za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika - mlađeg istraživača

 

1. jednog/e zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika - mlađeg istraživača, za rad na projektu „DATACROSS“ - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sastavima“, sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem računarstva ili srodnim studijem (magistar struke, odnosno prijašnji sveučilišni studij VSS), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Potrebna znanja i vještine su: poznavanje programskih jezika C++ i Python, poznavanje OpenCV i PCL (Pointcloud) knjižnica funkcija, razvoj i izrada programa u Linux okruženju.

Probni rad: šest mjeseci.

 

2. jednog/e zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto stručnog suradnika - mlađeg istraživača, za rad na projektu „DATACROSS“ - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sastavima“, sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike (magistar struke, odnosno prijašnji sveučilišni studij VSS), na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20% punog radnog vremena.  

Prednost  imaju kandidati koji mogu dokazati dosadašnju znanstvenu aktivnost (objavljeni znanstveni radovi).

Potrebna znanja i vještine su: napredni korisnici programskih jezika python i c++; napredno poznavanje Linux/Unix zasnovanih operativnih sustava;  iskustvo u implementaciji algoritama zasnovanih na primjeni umjetne inteligencije (dokazati temeljem znanstvenih i stručnih radova, te drugih publikacija).

Probni rad: šest mjeseci.

 

Pisanoj se prijavi na natječaj obvezno prilaže:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenom akademskom nazivu
 3. potvrdu/izjavu o izvrsnom poznavanju pisanog i govornog engleskog jezika
 4. preslika identifikacijske isprave

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju:

 1. prikaz, znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 2. dokaz praktičnog iskustva i/ili rada
 3.  nagrade i priznanja
 4. preporuke

 

 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
 • Strani državljani moraju priložiti dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.
 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.
 • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 8 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).

 • Published
  Jučer
 • Published
  Ožujak 2019
  • Published
   19. ožujka 2019.

   Pripreme za državnu maturu

   Besplatne pripreme za državnu maturu, matematika A razina, za sve maturante kojima su studiji Tehničkog fakulteta prvi ili drugi izbor.

  • Published
   18. ožujka 2019.

   Bistro RITEH

   Meni od 18. do 22. ožujka 2019.

  • Published
   11. ožujka 2019.

   Sklopljen Sporazum o suradnji

   Zaključen je Sporazum o suradnji s Univerzitetom u Beogradu Mašinskim fakultetom.

  • Published
   11. ožujka 2019.

   Sklopljen Sporazum o suradnji

   Zaključen je Sporazum o suradnji s Razvojno – edukacijskim centrom za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec iz Čakovca.