Teh. faks-35.jpg
Published
28. veljače 2018.

NATJEČAJ

Natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste stručni suradnik

NATJEČAJ

za izbor

  1. jednog zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste i stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja), u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 50%, za rad u Računalnom centru.

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

  1. životopis
  2. ovjerene kopije diploma
  3. preslika identifikacijske isprave

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti
  • razumijevanje WAN, LAN, TCP/IP mrežnih tehnologija
  • razumijevanje virtualizacije VMVVare, Hyper-V
  • aktivna upotreba Linux/Windows operacijskih sustava
  • visok stupanj snalažljivosti, kreativnosti i inženjerske preciznosti
  • obvezna provjera znanja

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 8 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).