16cr.jpg
Objavljeno
15. svibnja 2020.

Natječaj za međunarodne edukativne programe

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za dodjelu financijske potpore međunarodnim edukativnim programima koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci u 2019./2020. i 2020./2021.

Sveučilište u Rijeci dodjeljuje sredstva kojima će podržati izvođenje međunarodnih edukativnih programa (programi cjeloživotnog obrazovanja, ljetne škole, radionice, tečajevi i sl.) u inovativnom online okruženju. Pravo prijave na natječaj imaju sastavnice i centri Sveučilišta u Rijeci kao organizatori ili suorganizatori međunarodnih edukativnih programa. 

Natječaj_Međunardni edukativni programi 2020

PRIJAVA natječaj Međunarodni edukativni programi_2020_Obrazac