16cr.jpg
Objavljeno
28. travnja 2020.

Natječaj za upis na doktorske studije

Prijave na natječaj podnose se do 2. listopada 2020.

Odluka Fakultetskoga vijeća o raspisivanju Natječaja

Natječaj_HR

Natječaj_EN