16cr.jpg
Objavljeno
28. lipnja 2016.

NATJEČAJ i OBAVIJEST za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u 2016./2017. akademskoj godini

SVEUČILIŠTE U RIJECI raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini
OBAVIJEST ZA RAZREDBENI POSTUPAK I UPIS U I GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA 2016./2017. akademske godine

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini

OBAVIJEST za razredbeni postupak i upis u I. godinu diplomskih studija 2016./2017. akademskoj godini

OBRAZAC za prijavu na natječaj zaupis u I. godinu diplomskih studija 2016./2017. akademskoj godini