16cr.jpg
Objavljeno
7. lipnja 2024.

Natječaj za upis na Doktorske studije

Tehnički fakultet u Rijeci temeljem odluke Fakultetskoga vijeća od 29. svibnja 2024. raspisuje N A T J E Č A J za upis pristupnika na Doktorske studije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u području
Tehničkih znanosti u akad. godini 2024./25.

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na Doktorske studije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2024./25. i to:

-u poljima Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti za module

Proizvodno strojarstvo Termoenergetika Računarska mehanika Projektiranje i gradnja plovnih objekata Konstruiranje u strojarstvu

Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša

-u polju Elektrotehnika za module

Elektroničko-informacijski sustavi Elektroenergetika i nove tehnologije

-u polju Računarstvo za modul

Računarstvo

Odabirom kolegija, u dogovoru s mentorom studenta, omogućeno je usklađivanje studija s potrebama svakog

pristupnika s obzirom na njegov znanstveni interes.

Detaljnije u priloženom dokumentu i na www.riteh.uniri.hr.

Odluka Fakultetskoga vijeća

 

C A L L

for admission of students to Doctoral study programmes for acquiring the academic degree of Doctor of Science in the area of Engineering Sciences in the academic year 2024/25:

-In the fields of Mechanical engineering, Naval architecture, Fundamental engineering sciences, and Interdisciplinary engineering sciences for the modules

Production engineering Thermal power engineering Computational mechanics Design and building of ships Mechanical engineering design Quality assurance and engineering system control Ecological engineering and environmental protection

-In the field of Electrical engineering for the modules

Electronic and information systems Electric power systems and new technologies

-In the field of Computer science for the module

Computer science

By choosing courses with the guidance of his or her supervisor, each student can adjust the programme to his or her research interests.

More in attached document and on www.riteh.uniri.hr.