Teh. faks-35.jpg
Published
11. svibnja 2018.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na položaju III. vrste, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. s jednim službenikom/com na  položaju lll. vrste - voditelj/ca odsjeka računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti:

 1. SSS  ekonomskog smjera
 2. poznavanje jednog stranog jezika
 3. poznavanje rada na osobnom računalu
 4. 3 godina rada u struci na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima (prednost poznavanja  proračunskog računovodstva)

Pisanoj prijavi obvezno priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o radnom stažu
 3. dokaz o poznavanju stranog jezika
 4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu
 5. presliku osobne iskaznice
 6. presliku isprave o školskoj spremi

 

 • Natjecati se mogu kandidati oba spola.
 • Probni rok iznosi 1 mjesec.
 • Prijave na natječaj podnose se putem elektronske pošte kadrovska@riteh.hr, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 • Testiranje će biti provedeno s kandidatima iz užeg izbora.
 • Obavijest o rezultatima izbora neće biti dostavljene svim kandidatima, već samo onima koji uđu u uži izbor i budu pozvani na razgovor.
 • Kandidati koji ne budu pozvani na razgovor u roku od 15 dana od zadnjeg dana za prijavu na natječaj, mogu smatrati da nisu primljeni i mogu zatražiti informaciju na broj 051 651 406.
 • Fakultet pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata
 • Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola