Teh. faks-35.jpg
Published
11. svibnja 2018.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na položaju III. vrste, voditelj odsjeka računovodstvenih poslova

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. s jednim službenikom/com na  položaju lll. vrste - voditelj/ca odsjeka računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti:

 1. SSS  ekonomskog smjera
 2. poznavanje jednog stranog jezika
 3. poznavanje rada na osobnom računalu
 4. 3 godina rada u struci na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima (prednost poznavanja  proračunskog računovodstva)

Pisanoj prijavi obvezno priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o radnom stažu
 3. dokaz o poznavanju stranog jezika
 4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu
 5. presliku osobne iskaznice
 6. presliku isprave o školskoj spremi

 

 • Natjecati se mogu kandidati oba spola.
 • Probni rok iznosi 1 mjesec.
 • Prijave na natječaj podnose se putem elektronske pošte kadrovska@riteh.hr, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 • Testiranje će biti provedeno s kandidatima iz užeg izbora.
 • Obavijest o rezultatima izbora neće biti dostavljene svim kandidatima, već samo onima koji uđu u uži izbor i budu pozvani na razgovor.
 • Kandidati koji ne budu pozvani na razgovor u roku od 15 dana od zadnjeg dana za prijavu na natječaj, mogu smatrati da nisu primljeni i mogu zatražiti informaciju na broj 051 651 406.
 • Fakultet pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata
 • Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola
 • Published
  25. srpnja 2018.

  Javno savjetovanje za dodjelu STEM stipendija

  Savjetovanje je otvoreno do 5. kolovoza 2018.

 • Published
  20. srpnja 2018.

  Studentski izbori 2018. - ponavljanje glasovanja

  Donijeta je Odluka o određivanju dana ponavljanja izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci 2018.

 • Published
  19. srpnja 2018.

  Natječaj za izbor

  Natječaj za izbor; tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, tri suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, jednog suradnika za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent

 • Published
  16. srpnja 2018.

  Traže se stipendisti

  Drvna industrija Klana d.d. traži motivirane studente za obavljanje studentske prakse i osigurava im stipendiju za vrijeme trajanja studija.

 • Published
  13. srpnja 2018.

  Computer Society Congress

  Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci u suradnji s IEEE studentskim ogrankom Sveučilišta u Rijeci i potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci organizira prvi Computer Society kongres u Rijeci 14. i 15.srpnja 2018.

 • Published
  12. srpnja 2018.

  Kalendar nastave

  Kalendar nastave za akademsku godinu 2018./2019. nalazi se u privitku.