16cr.jpg
Objavljeno
2. rujna 2020.

O B A V I J E S T O UPISU U PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK. GOD. 2020./2021. - Jesenski rok

Upis je moguć za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj.
Upisi na temelju rang lista su 21. rujna 2020 do 13.00 sati.
Upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) putem elektroničke pošte.

O B A V I J E S T O UPISU U PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK. GOD. 2020./2021.

Obrasci koje pristupnik treba preuzeti:

Ugovor o studiranju (odabrati odgovarajući)

Osnovni podaci o studentu

Anketni list

Obrazac za sliku i potpis

Ispunite Sportski obrazac

Po primitku poštanske pošiljke Ažurirati osobne podatke - Studomat

______________________________________________

Informacija o održavanju RiBroo kampa za brucoše