16cr.jpg
Objavljeno
2. rujna 2020.

O B A V I J E S T - Prijava na natječaj za upis te upis u prve godine diplomskih sveučilišnih studija u ak. god. 2020./2021.

Prijave na natječaj za upis na diplomske studije: od 17.09. do 22.09. 2020 do 13.00 sati. Rang liste 23.09.2020. u 9.00 sati. Upisi na temelju rang lista su od 23. 09. do 25.09. 2020 do 13.00 sati.
Prijave i upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) putem elektroničke pošte.

OBAVIJEST za prijavu na natjecaj za upis i upis u prve godine diplomskih studija ak.god. 2020./2021.

Obrasci koje pristupnik treba preuzeti:

Ugovor o studiranju:

Osnovni podaci o studentu

Obrazac - upis izbornih kolegija, projekta i slobodnog kolegija

Obrazac za sliku i potpis (u JPEG formatu)