16cr.jpg
Objavljeno
14. svibnja 2024.

Obavijest o upisu u prve godine sveučilišnih i stručnih prijediplomskih studija akad.god. 2024./2025.

Dana 18.07. započet će upisi za kandidate koji su na NISpVU rang listi dobili upisni broj. Pristupnici trebaju obaviti prijavu upisa od 08 do15 sati, na daljinu ("on-line") pomoću web aplikacije. Svi prijavljeni kandidati bit će upisani.

 

Molimo pročitajte

OBAVIJEST

o upisu u

- sveučilišne prijediplomske studije, 

Strojarstva, Brodogradnje, Elektrotehnike, Računarstva, Mehatronike i robotike, redovne i izvanredne

- stručni prijediplomski studij Strojarstva, redovni i izvanredni, 

akad.god. 2024./2025.  

https://isvuri.riteh.uniri.hr/digupisi/

 

 

 

 

DODATNE  NAPOMENE:

1.. Mole se kandidati koji su prijavili mail prilikom prijave na državnu maturu s domenom skole.hr ( npr.  ivan.horvat@skole.hr  ) da promijene mail adresu u NispVU sustavu (Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta), a ako to nije moguće da prilikom elektronskih upisa, u aplikaciji za upise, navedu svoju novu e-mail adresu.

 

2. Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte (e-mail) dobiti upute za upis i poveznicu (link) za
internetsku aplikaciju do 08:00 sati 18. srpnja 2024.

 

Ukoliko do 08:00 sati , 18.7. ,  ne dobijete e-poruku iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi "Primljena pošta" provjerite mapu "Neželjena pošta / Spam". Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite i druge mape, npr. u Google mail-u mapu "Promocije".

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dodatni dokumenti koje je potrebno preuzeti, ispuniti, te dostaviti u web aplikaciju prilikom postupka upisa na studij:

 

1. Fotografija pristupnika - fotografija će se koristi za izradu studentske kartice

Molimo skenirajte Vašu fotografiju, spremite na računalo, te jednim od programa za uređivanje slika (npr. Paint, Bojanje 3D, ... ) prilagodite veličinu fotografije na 300x300  te spremite u novi dokument formata jpeg, npr. ime.prezime.jpeg.

 

2.  Anketa

Izborom poveznice ANKETA Word dokument  (anketni upitnik) će se prenijeti na Vaše računalo. Molimo ispunite anketu i spremite dokument na računalo. Anketu ćete učitati u web aplikaciji za upise, na za to predviđeno mjesto.

 

3. SPORTSKI OBRAZAC

Molimo ispunite sportski obrazac.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Nakon uspješno obavljenog upisa i aktiviranog AAI@EduHr korisničkog računa potrebno je prijaviti se na STUDOMAT ( modul Informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU - namijenjen studentima ), te ažurirati osobne podatke. 

Upute za rad sa Studomatom.