16cr.jpg
Objavljeno
3. lipnja 2019.

Obrana doktorske disertacije

Ivana Melnjak, mag. ing. geoing. branit će doktorsku disertaciju u ponedjeljak 17. lipnja 2019. u 11:00 sati u Vijećnici.

Odluka FV

Oglašavanje

Doktorska disertacija