16cr.jpg
Objavljeno
16. srpnja 2021.

Obrana doktorske disertacije

Denis Rabar, dipl. ing. stroj. branit će doktorsku disertaciju u petak 3. rujna 2021. u 12 sati u Vijećnici.

Odluka Fakultetskoga vijeća

Oglašavanje

Doktorska disertacija