16cr.jpg
Objavljeno
29. siječnja 2021.

Odluka Senata donesena na 49. sjednici

na kojoj je Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025. izvijestilo Senat o prispjelim prijavama kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025., a Senat utvrdio Listu kandidata

koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora za mandatno razdoblje 2021.-2025. s pripadajućom dokumentacijom.

Odluka koja sadrži Listu kandidata

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature

Program rada za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Životopis prof. dr. sc. Snjezana Prijić Samaržija