16cr.jpg
Objavljeno
15. listopada 2018.

Održana 1. sjednica Gospodarskog savjeta na Tehničkom fakultetu u Rijeci

Prva sjednica gospodarskog savjeta je održana dana 12. listopada 2018. godine

12.10.2018. na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je prva sjednica Gospodarskog savjeta Tehničkog fakulteta. Gospodarski savjet osnovan je odlukom dekanice prof. dr. sc. Jasne Prpić-Oršić, a, uz članove uprave Fakulteta, čine ga čelnici uglednih institucija i trgovačkih društava iz područja djelatnosti Fakulteta. Gospodarski savjet osnovan je prvenstveno radi poticanja suradnje na prijavi i provođenju zajedničkih znanstvenih, razvojnih i stručnih projekata; prilagođavanja studijskih programa potrebama gospodarstva i tržišta rada; boljeg povezivanja Fakulteta i gospodarstva u istraživanjima studenata doktorskih studija; te organiziranja programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama gospodarstva i kvalitetnijeg izvođenja studentske prakse.

Tehnički fakultet u Rijeci djeluje kroz punih 58 godina u kojem periodu je diplome Fakulteta steklo više od 7000 visokoobrazovanih stručnjaka tehničkoga stručnog i znanstvenoga profila. Imajući u vidu navedeni podatak nameće se zaključak da je većina stručnjaka istog profila koji danas rade i djeluju u gradu Rijeci, ali i u Hrvatskoj svoje obrazovanje steklo upravo na ovom riječkom Fakultetu. Potražnja za iskusnim inženjerima ali i mladim, budućim stručnjacima s područja elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i računarstva često premašuje državne granice, te nisu rijetke ni inozemne poslovne ponude.

Konkurentnost tehničkih struka na tržištu rada najbolje dokazuje podatak da se studenti nerijetko zaposle još i prije stjecanja diplome Tehničkog fakulteta kroz programe pripravništva ili stipendiranja koje im nude razni domaći i inozemni gospodarski subjekti. Nemali su uspjeh i najveća priznanja i prepoznatljivost afirmiranih inženjera koja su stekli zahvaljujući vlastitom trudu i radu, kao i znanjima i vještinama usvojenim kroz svoje obrazovanje na Tehničkom fakultetu.

Traženost ali i deficitarnost inženjera na tržištu rada nedvojbeno je pokazala i sjednica Savjeta, a koji podatak kroz više godina iskazuju i pokazatelji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Iznimna konkurentnost inženjera elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i računarstva na tržištu rada nedvojbeno proizlazi i iz sustavnog prijenosa znanja iz realnog sektora na nove naraštaje, a sve u svrhu stjecanja dodatnih stručnih spoznaja i praktičnih kompetencija studenata.

Važnost što većeg povezivanja s privredom Fakultet je iskazao i putem osnivanja Gospodarskog savjeta. Pri tome je naglašena važnost suradnje s gospodarstvenicima u obrazovanju studenata, kako bi novim naraštajima vrijeme provedeno na Fakultetu bilo što ugodnije i kvalitetnije te kako bi usvojili moderna i napredna znanja i vještine neophodna za što bolje snalaženje u suvremenom poslovnom okruženju.

Suradnja Fakulteta i gospodarstva u praktičnom smislu očituje se kroz održavanje brojnih zanimljivih terenskih nastava koje su se izvodile kako u protekloj, tako i u ranijim akademskim godinama. Terenska nastava je važan čimbenik kako u upoznavanju budućih stručnjaka s realnim uvjetima rada tako i u njihovom uspješnom budućem uključivanju na tržište rada.

Nadalje, obrazovanje mladih inženjera nije moguće bez stručnog nastavnog osoblja koje se također osposobljava i razvija svoje kompetencije u realnom okruženju. Zaposlenici Fakulteta angažirani su na mnogim projektima koji su realizirani u suradnji Fakulteta i gospodarskih subjekata iz zemlje i inozemstva, a koji uključuju razmjenu iskustava, razumijevanje tržišta i problematike gospodarstva te razvoj i istraživanje za industrijske potrebe.

Gospodarski savjet je na svojoj 1. sjednici dodatno istaknuo potrebu još većeg povezivanja Fakulteta i gospodarstva koja je i do sada bila zastupljena kroz programe stipendiranja, praksu studenata, terenske nastave, pisanje diplomskih radova u suradnji s gospodarskim subjektima, sudjelovanje stručnjaka iz gospodarstva u nastavi i organizaciju manifestacija kao što su Job.Fair putem kojih se poslodavci mogu direktno predstaviti studentima.

Naglašena je i potreba daljnjeg povezivanja znanosti i privrede kroz suradnju na zajedničkim projektima, rana motivacija potencijalnih zaposlenika kroz prezentaciju gospodarstvenika studentima, dodatna afirmacija pozitivnih primjera iz gospodarstva putem medija, budući su inženjeri tehničkih struka kadar koji na tržištu rada konstantno nedostaje, a što se itekako osjeti u svakodnevnom radu i djelovanju uspješnih privrednih subjekata koji su u kontinuiranoj potrazi za novim visokokvalificiranim kadrom.

Razvojna strategija Tehničkog fakulteta u Rijeci, a kako je pokazala i sjednica Gospodarskog savjeta, među važnijim ciljevima također ističe nastavak dobre suradnje s privrednim subjektima u smjeru daljnjeg razvoja vidljivosti i značaja Fakulteta unutar gospodarske zajednice. Pri tome temeljni zadatak Fakulteta ostaje njegovanje, jačanje i unaprjeđenje utjecaja gospodarskog sektora na obrazovni proces, a sve u cilju edukacije stručnog kadra koji će i ubuduće lako i brzo pronaći put do svog prvog zaposlenja i daljnjeg poslovnog uspjeha.

 • Objavljeno
  20. siječnja 2021.

  Uvodno predavanje IEEE SB Rijeka

  IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci će organizirati online meeting u kojem je cilj potražiti nove, mlade i ambiciozne studente koji su spremni biti dio najveće međunarodne neprofitne profesionalne organizacije te upoznati studenete sa radom samog IEEE-a.

 • Objavljeno
  19. siječnja 2021.

  OBAVIJEST - Upis kolegija u ljetni semestar ak.god. 2020./2021.

  Upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) ISVU-studomat aplikacijom i elektroničkom poštom u ponedjeljak 22.02. i utorak 23.02.2021.

 • Objavljeno
  19. siječnja 2021.

  Bistro RITEH

  Meni od 18. do 22. siječnja 2021.

 • Objavljeno
  18. siječnja 2021.

  Poziv na edukativne aktivnosti AZVO-a u 2021. godini

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u 2021. godini nastavlja u okviru projekta SKAZVO, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, organizirati edukativne aktivnosti namijenjene djelatnicima visokih učilišta i studentima

 • Objavljeno
  15. siječnja 2021.

  Posjet studenata brodogradnje 3. MAJU

  U okviru kolegija Oprema broda i Oprema broda ST, studenti preddiplomskog studija brodogradnje posjetili su brodogradilište 3.MAJ.

 • Objavljeno
  15. siječnja 2021.

  Odluka o dodjeli Nagrade za transfer znanja 2020.

  Zaklade Sveučilišta u Rijeci donjela je Odluku o dodjeli Nagrade za transfer znanja 2020. https://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/32599-2/