16cr.jpg
Objavljeno
25. rujna 2020.

Održana konferencija - "4th My First Conference MFC 2020"

Dana 24. rujna 2020. na Tehničkom fakultetu u Rijeci održana je doktorska konferencija "4th My First Conference MFC 2020" u suradnji s Pomorskim fakultetom u Rijeci i Građevinskim fakultetom u Rijeci.

Na konferenciji je istaknuta izuzetna aktivnost doktoranada, njihova samoinicijativnot, kreativnost i samostalnost u istraživanjima, te se pokazalo da su naši doktorandi i sami doktorski studiji vrlo svestrani, interdisciplinarni i na visokoj razini kvalitete. Njeno održavanje omogućilo je doktorandima predstavljanje istraživačkih aktivnosti koje su u tijeku te dobivanje smjernica za buduća istraživanja. S obzirom da je ova konferencija povezala doktorante iz različitih institucija i znanstvenih polja, može se očekivati porast broja kruženja znanstvenika i doktoranada te ostvarenja novih suradnji i interdisciplinarnih istraživačkih projekata.

DSC02097.JPG

DSC02120.JPG

DSC02125.JPG