Teh. faks-35.jpg
Objavljeno
16. srpnja 2019.

Održano predavanje dr.sc. Jelene Srnec Novak

Dr.sc. Srnec Novak, u ponedjeljak 15. srpnja 2019. održala je prezentaciju naslovljenu "Material Modelling in Multi-Physics FEM simulation: thermo-mechanical loading"

Tijekom prezentacije dr.sc. Srnec Novak predstavila je područje rada istraživačke skupine Sveučilišta u Udinama u kojoj radi, s naglaskom na elasto-plastičnosti materijala, procjeni cikličkih i zamornih parametara, puzanju i niskocikličnom zamoru materijala, s primjenom u termo-mehaničkoj i strukturnoj numeričkoj analizi.

20190715_093901.jpg

20190715_093946.jpg

20190715_094952.jpg

20190715_095553.jpg