16cr.jpg
Objavljeno
2. lipnja 2016.

Posjeta studenata Brodogradilištu 3. MAJ i pogonu tvrtke Trea Trade

Studenti diplomskog studija brodogradnje, u okviru kolegija Zavarivanje II, posjetili su Brodogradilište 3. MAJ i tvrtku Trea Trade.

Tijekom posjeta Brodogradilištu 3. MAJ, 30. svibnja 2016. studenti su se upoznali s postupcima zavarivanja na navozu, te u radionici za izradu cijevi. Posebno su demonstrirani postupci elektrolučnog zavarivanja vijaka, EPP postupak zavarivanja, STT postupak kao i TIG zavarivanje nehrđajućih čelika. U tvrtki Trea Trade, 2. lipnja 2016., studentima je prezentiran postupak zavarivanja robotom. Demonstrirano je on-line programiranje zavarivačkog robota te sam postupak izvođenja zavarivanja i navarivanja.

 • Objavljeno
  20. siječnja 2021.

  Uvodno predavanje IEEE SB Rijeka

  IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci će organizirati online meeting u kojem je cilj potražiti nove, mlade i ambiciozne studente koji su spremni biti dio najveće međunarodne neprofitne profesionalne organizacije te upoznati studenete sa radom samog IEEE-a.

 • Objavljeno
  19. siječnja 2021.

  OBAVIJEST - Upis kolegija u ljetni semestar ak.god. 2020./2021.

  Upisi će se obavljati na daljinu („on-line”) ISVU-studomat aplikacijom i elektroničkom poštom u ponedjeljak 22.02. i utorak 23.02.2021.

 • Objavljeno
  19. siječnja 2021.

  Bistro RITEH

  Meni od 18. do 22. siječnja 2021.

 • Objavljeno
  18. siječnja 2021.

  Poziv na edukativne aktivnosti AZVO-a u 2021. godini

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u 2021. godini nastavlja u okviru projekta SKAZVO, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, organizirati edukativne aktivnosti namijenjene djelatnicima visokih učilišta i studentima

 • Objavljeno
  15. siječnja 2021.

  Posjet studenata brodogradnje 3. MAJU

  U okviru kolegija Oprema broda i Oprema broda ST, studenti preddiplomskog studija brodogradnje posjetili su brodogradilište 3.MAJ.

 • Objavljeno
  15. siječnja 2021.

  Odluka o dodjeli Nagrade za transfer znanja 2020.

  Zaklade Sveučilišta u Rijeci donjela je Odluku o dodjeli Nagrade za transfer znanja 2020. https://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/32599-2/