riteh-fasada.jpg
Objavljeno
9. ožujka 2017.

Predaja završnih radova 14. 3. 2017.

Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 14. 3. 2017. godine s početkom u 11.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

Diplomski rad mora biti izrađen sukladno člancima 12. i 13. „Pravilnika o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomsklih sveučilišnih studija“ i sukladno „Uputama za pisanje završnog/diplomskog rada“. Oba dokumenta nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta. Osobito treba voditi brigu da radovi moraju sadržavati sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.


Studenti predaju jedan tvrdo uvezani primjerak završnog rada u sklopu kojega je i završno rad na CD-u te jedan odvojeni primjerak završnog rada na CD-u. Uz rad potrebno je priložiti „Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada“ izrađeno i potpisano od strane mentora rada.


Predsjednik Povjerenstva za završne ispite
preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac

 • Objavljeno
  8. srpnja 2020.

  Poseban ispitni termin u periodu od 24.8.2020. do 28.8.2020.

  Odlukom Dekana od 7. srpnja 2020. godine uveden je poseban ispitni termin u periodu od 24. do 28.8. za one predmete za koje se 2. ispitni rok održava u periodu od 8. do 17. srpnja, a kojim je omogućeno polaganje ispita iz ovog perioda u tom terminu. Pročitajte više u nastavku obavijesti.

 • Objavljeno
  1. srpnja 2020.

  Predaja završnih radova 8.7.2020.

  Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u srijedu, 8.7.2020. godine s početkom u 11:00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

 • Objavljeno
  22. lipnja 2020.

  OBAVIJEST - Anketa o vrednovanju nastave odslušanih kolegija ljetnog semestra 2019./2020.

  Pozivamo vas da ispunite anketu o vrednovanju nastave odslušanih kolegija ljetnog semestra 2019./2020. koji se izvode na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Anketi možete pristupiti s osobnih računala na www.isvu.hr/studomat od 23.06.2020.

 • Objavljeno
  29. svibnja 2020.

  OBAVIJEST - Sistematski pregledi

  Sistematski pregledi studenta prvih godina preddiplomskih studija odgađaju se do daljnjeg.
  Studenti će biti pravovremeno obaviješteni o novim terminima, kada se steknu uvjeti prema naputku Zavoda za javno zdravstvo i nadležne liječnice.

 • Objavljeno
  6. svibnja 2020.

  Online sastanak s voditeljem studija

  Online sastanak s voditeljem studija održat će se u petak, 08.05.2020., s početkom u 15:00 sati putem platforme Webex. Detalji u nastavku obavijesti.

 • Objavljeno
  5. svibnja 2020.

  Predaja završnih radova 19.05.2020.

  Predaja završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se elektroničkom poštom. Detalji u nastavku obavijesti...