Zavod za automatiku i elektroniku

Objavljeno
16. studenoga 2015.

Predavanje na temu KREATIVNOST U KONTEKSTU POTICANJA INOVATIVNOSTI

Predavanje na temu KREATIVNOST U KONTEKSTU POTICANJA
INOVATIVNOSTI; u četvrtak 19. studenog 2015. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji U3 održat će dr. sc. Petra Karanikić, voditeljica Ureda za transfer tehnologija Sveučilišta u Rijeci.

Kreativnost predstavlja osnovni pokretač razvoja društva, a naročito sa aspekta tehnološkog razvoja. Različite metode za poticanje i učenje kreativnosti daju mogućnost pokretanja novih poslovnih poduhvata u kontekstu globalizacije i ubrzanog tehnološkog napretka. Inovacije kao proizvod kreativnosti predstavljaju jedan od glavnih uvjeta za postizanje uspjeha u globalnoj tržišnoj utakmici. Inovacije imaju za cilj zadovoljenje potreba potrošača i to ne samo trenutnih, već i potreba koje ce se tek pojaviti. Inovacija samo po sebi potpuno je beskorisna dok ne postoji određeni poslovni plan odnosno plan komercijalizacije u čijem je fokusu zaštita intelektualnog vlasništva kao i inovativnost u svim
segmentima marketing miksa.