Teh. faks-35.jpg
Published
16. travnja 2018.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave Ev. broj: MV 1-18, naručitelja Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta.

Naručitelj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za ZAMJENU VANJSKE STOLARIJE JUŽNE ZGRADE TEHNIČKOG FAKULTETA, Ev. broj nabave: MV 1-18.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), Naručitelj ovim putem dana 16. travnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Opis predmeta nabave;
 • Tehničke specifikacije predmeta nabave;
 • Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
 • Kriterije za kvalitativni odabir  gospodarskog subjekta;
 • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5  (slovima: pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i internetskim stranicama Naručitelja: http://www.riteh.uniri.hr/.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog  savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem EOJN RH ili na adrese e-pošte: robert.mohoric@riteh.hr, mburicredzovic@riteh.hr.

Po isteku roka od 5 (slovima: pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve pristigle  primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili  neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u  roku od  7 (slovima: sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim  stranicama http://www.riteh.uniri.hr/.

Cjelokupni prijedlog dokumentacije o nabavi s popratnom dokumentacijom možete  preuzeti na sljedećim linkovima:

 • Published
  Jučer
  • Published
   jučer

   Zajednički izborni kolegiji u 2018./2019. ak. god.

   Objavljen je popis zajedničkih izbornih kolegija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica koje studenti, pored izbornih kolegija na matičnoj instituciji, mogu izabrati u ljetnom i zimskom semestru 2018./2019. akademske godine.

  • Published
   jučer

   My First Conference 2018

   My First Conference 2018 na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

 • Published
  Rujan 2018
  • Published
   17. rujna 2018.

   Pripremni seminar iz programiranja - prijave

   Prijave na Pripremni seminar iz programiranja dostupne su putem poveznice

  • Published
   17. rujna 2018.

   Donacija tvrtke GME

   Tvrtka GME uslužni obrt iz Sunje donirala je opremu te izvela elektromontažne radove u sklopu laboratorija za elektronergetiku, čime je dovršen funkcionalan, pokazni model distribucijske transformatorske stanice 10/0,4 kV. Veliko hvala cjelokupnoj GME ekipi!

  • Published
   14. rujna 2018.

   Natječaj za odabir studenta-asistenta

   za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci tijekom zimskog semestra ak. god. 2018./2019.

  • Published
   11. rujna 2018.

   Obavijest o održavanju javnog izlaganja o rezultatima istraživanja

   Nikola Lopac, mag. ing. el., student poslijediplomskog sveučilišnog studija održat će javno izlaganje o rezultatima svojih istraživanja pri radu na doktorskoj disertaciji u četvrtak 20. rujna u 09.30 sati u prostoriji U3.