Teh. faks-35.jpg
Published
16. travnja 2018.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave Ev. broj: MV 1-18, naručitelja Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta.

Naručitelj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za ZAMJENU VANJSKE STOLARIJE JUŽNE ZGRADE TEHNIČKOG FAKULTETA, Ev. broj nabave: MV 1-18.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), Naručitelj ovim putem dana 16. travnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Opis predmeta nabave;
 • Tehničke specifikacije predmeta nabave;
 • Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
 • Kriterije za kvalitativni odabir  gospodarskog subjekta;
 • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5  (slovima: pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i internetskim stranicama Naručitelja: http://www.riteh.uniri.hr/.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog  savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem EOJN RH ili na adrese e-pošte: robert.mohoric@riteh.hr, mburicredzovic@riteh.hr.

Po isteku roka od 5 (slovima: pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve pristigle  primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili  neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u  roku od  7 (slovima: sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim  stranicama http://www.riteh.uniri.hr/.

Cjelokupni prijedlog dokumentacije o nabavi s popratnom dokumentacijom možete  preuzeti na sljedećim linkovima:

 • Published
  Danas
  • Published
   danas

   Bistro RITEH

   Meni od 17. do 21. prosinca 2018.

 • Published
  Prosinac 2018
  • Published
   14. prosinca 2018.

   Posjeta tvrtki Aluflexpack Novi iz Umaga

   U sklopu terenske nastave iz kolegija Organizacija proizvodnje, studenti Diplomskog sveučilišnog studija strojarstva posjetili su tvrtku AFP-Aluflexpack Novi. AFP proizvodi širok asortiman proizvoda savitljive ambalaže, folija i filmova za konditorsku, mljekarsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju.

  • Published
   14. prosinca 2018.

   1. EFRI humanitarna trail utrka - najava

   Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organiziraju 1. EFRI humanitarnu trail utrku na 5 km koja će se održati 15. prosinca 2018. u Gradu Kastvu na Crekvini.

  • Published
   13. prosinca 2018.

   Predavanje - pristup superračunalu BURA Sveučilišta u Rijeci

   U svrhu intenziviranja upotrebe superračunala u znanstvenoj zajednici Sveučilišta u Rijeci, održane su predavanja/radionice na Odjelu za Informatiku (11.12.) i Tehničkom fakultetu (13.12.). Pokazane su karakteristike superračunala BURA i ostvaren direktan pristup izvođenjem testnih kodova.

  • Published
   13. prosinca 2018.

   Predavanje na temu: Cars, Drivers, Vehicles, and Wheels: Specializing Distributional Word Vectors for Lexico-Semantic Relations dr. sc. Gorana Glavaša

   Alumni klub, Studentski Zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci i IEEE Studentski ogranak Sveučilišta u Rijeci organiziriraju predavanje dr. sc. Gorana Glavaša na temu "Cars, Drivers, Vehicles, and Wheels: Specializing Distributional Word Vectors for Lexico-Semantic Relations".

  • Published
   12. prosinca 2018.

   Palfinger kran d.o.o. - Terenska nastava

   U okviru kolegija Mehaničke konstrukcije studenti diplomskog sveučilišnog studija strojarstva, modula Konstruiranje i mehatronika, posjetili su tvrtku Palfinger kran d.o.o. na Kukuljanovu. Zahvaljujemo se na gostoljubivosti i stručnom vodstvu.