Teh. faks-35.jpg
Published
16. travnja 2018.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave Ev. broj: MV 1-18, naručitelja Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta.

Naručitelj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za ZAMJENU VANJSKE STOLARIJE JUŽNE ZGRADE TEHNIČKOG FAKULTETA, Ev. broj nabave: MV 1-18.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), Naručitelj ovim putem dana 16. travnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Opis predmeta nabave;
 • Tehničke specifikacije predmeta nabave;
 • Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
 • Kriterije za kvalitativni odabir  gospodarskog subjekta;
 • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5  (slovima: pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i internetskim stranicama Naručitelja: http://www.riteh.uniri.hr/.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog  savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem EOJN RH ili na adrese e-pošte: robert.mohoric@riteh.hr, mburicredzovic@riteh.hr.

Po isteku roka od 5 (slovima: pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve pristigle  primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili  neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u  roku od  7 (slovima: sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim  stranicama http://www.riteh.uniri.hr/.

Cjelokupni prijedlog dokumentacije o nabavi s popratnom dokumentacijom možete  preuzeti na sljedećim linkovima:

 • Published
  17. travnja 2018.

  Posjet seminaru BUDUĆNOST UGODNOG STANOVANJA

  Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci već drugu godinu organizira posjet seminaru Budućnost ugodnog stanovanja – BUS 2018, koji će se održati u Zagrebu 5.5.2018. na Arhitektonskom/Građevinskom fakultetu.

 • Published
  17. travnja 2018.

  Predavanje na Pomorskom fakultetu

  Dana 20. travnja 2018. u 12 sati u Velikoj vijećnici Pomorskog fakulteta u Rijeci održat će se predavanje "Objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja - kako odabrati THE časopis" dr. sc. Bojana Macana, voditelja Centra za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković.

 • Published
  16. travnja 2018.

  Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave Ev. broj: MV 1-18, naručitelja Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta.

 • Published
  16. travnja 2018.

  Bistro RITEH

  Meni od 16. do 20. travnja 2018.

 • Published
  13. travnja 2018.

  Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

  održat će se na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 18. travnja 2018., od 9 do 13 sati. Molimo studente i profesore da svoj dolazak na akciju obavezno najave na e-mail profesora Žigulića (zigulic@riteh.hr). Vidimo se na akciji!

 • Published
  11. travnja 2018.

  Obavijest o neodržavanju nastave

  Zbog Praznika rada 1. svibnja, u ponedjeljak 30. travnja 2018. neće se održavati nastava. Nastavnici su dužni neodržanu nastavu odraditi tijekom semestra.