Teh. faks-35.jpg
Published
16. travnja 2018.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave Ev. broj: MV 1-18, naručitelja Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta.

Naručitelj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za ZAMJENU VANJSKE STOLARIJE JUŽNE ZGRADE TEHNIČKOG FAKULTETA, Ev. broj nabave: MV 1-18.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), Naručitelj ovim putem dana 16. travnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Opis predmeta nabave;
 • Tehničke specifikacije predmeta nabave;
 • Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
 • Kriterije za kvalitativni odabir  gospodarskog subjekta;
 • Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5  (slovima: pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i internetskim stranicama Naručitelja: http://www.riteh.uniri.hr/.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog  savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem EOJN RH ili na adrese e-pošte: robert.mohoric@riteh.hr, mburicredzovic@riteh.hr.

Po isteku roka od 5 (slovima: pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve pristigle  primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili  neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u  roku od  7 (slovima: sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim  stranicama http://www.riteh.uniri.hr/.

Cjelokupni prijedlog dokumentacije o nabavi s popratnom dokumentacijom možete  preuzeti na sljedećim linkovima:

 • Published
  Jučer
  • Published
   jučer

   Studentski izbori 2018. - ponavljanje glasovanja

   Donijeta je Odluka o određivanju dana ponavljanja izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci 2018.

 • Published
  Srpanj 2018
  • Published
   19. srpnja 2018.

   Natječaj za izbor

   Natječaj za izbor; tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, tri suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, jednog suradnika za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent

  • Published
   16. srpnja 2018.

   Traže se stipendisti

   Drvna industrija Klana d.d. traži motivirane studente za obavljanje studentske prakse i osigurava im stipendiju za vrijeme trajanja studija.

  • Published
   13. srpnja 2018.

   Computer Society Congress

   Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci u suradnji s IEEE studentskim ogrankom Sveučilišta u Rijeci i potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci organizira prvi Computer Society kongres u Rijeci 14. i 15.srpnja 2018.

  • Published
   12. srpnja 2018.

   Kalendar nastave

   Kalendar nastave za akademsku godinu 2018./2019. nalazi se u privitku.

  • Published
   12. srpnja 2018.

   Pripremni seminar iz matematike

   Pripremni seminar iz matematike, namijenjen studentima prvih godina, održavat će se od 25. do 27. rujna 2018.