16cr.jpg
Objavljeno
6. svibnja 2015.

Prijave na specijalistički seminar "Prijava i upravljanje EU projektima"

Treći ciklus predavanja započinje 11. svibnja 2015. godine u 16:30 sati na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Ivana Filipovića 4. Broj prijava je ograničen.

Specijalistički seminar "Prijava i upravljanje EU projektima" predviđen je u trajanju od 30 školskih sati aktivne nastave. Seminar se sastoji od šest tematskih cjelina:

  • Uvod u EU projekte                                                  2 sata
  • Od ideje do projekta                                                4 sata
  • Struktura projekta/osnovni pojmovi                                  4 sata
  • Elementi prijave EU projekata                                 8 sati
  • Elementi provedbe EU projekata                            8 sati
  • Praktične vježbe                                                       4 sata.

 

Napore Ekonomskog fakulteta u Rijeci u realizaciji niza seminara na ovu temu prepoznalo je i Ministarstvo poduzetništva i obrta putem programa Poduzetnički impuls 2014. Time je polaznicima seminara – studentima omogućeno sufinanciranje troškova edukacije, na način da participiraju samo s dijelom cijene seminara, odnosno 350 kn, dok se ostatak financira iz programa Poduzetnički impuls 2014 (redovita cijena seminara je 3.000 kn).

Detaljnije informacije dostupne su na http://www.efri.uniri.hr/hr/educations/prijava-i-upravljanje-eu-projektima, putem e-maila hrvoje.katunar@efri.hr ili telefonom na 051 355 183.