16cr.jpg
Objavljeno
1. listopada 2019.

Prof. dr. sc. Josip Brnić, professor emeritus dobitnik je nagrade za životno djelo

Odlukom o dodjeli državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018. godinu nagradom za životno djelo nagrađen je profesor našeg Fakulteta, prof. dr. sc. Josip Brnić, professor emeritus.

Prof. dr. sc. Josip Brnić, professor emeritus izabran je za nagradu za životno djelo za cjelokupni opsežni znanstvenoistraživački, znanstvenonastavni te organizacijski rad u području tehničkih znanosti i obrazovanja u zemlji i inozemstvu. 

Objavio je više od 300 znanstvenih radova, 11 knjiga te vodio više od 20 projekata. Sve navedeno snažno oslikava njegov široki znanstveni opus, posebno u području tehničke mehanike i nauke o čvrstoći. Ostavio je značajan znanstveni trag te ostvario prepoznatljive zanstveno-stručne doprinose na nacionalnoj i međunarodnoj razini, posebno u području numeričke analize konstrukcija i eksperimentalnih istraživanja ponašanja i odaziva materijala.

Tijekom cijelog radnog vijeka prof. Brnić nastojao je djelovati u interesu javnog dobra, povezujući zanstvenike i stručnjake, njegujući i potičući interdisciplinarnost, timski rad i tolerantnu suradnju.

Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost u dva mandata te predsjednik Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti u tri mandata. Kao dekan Tehničkog fakulteta, prorektor i rektor Sveučilišta u Rijeci značajno je pridonio obnovi, razvoju i ugledu riječkog Sveučilišta i njegovu uključivanju u hrvatski i europski visokoobrazovni i istraživački prostor. Za svoj rad dobio je veći broj nagrada, priznanja i odlikovanja.

Čestitamo našem profesoru na ovom izuzetnom postignuću!