16cr.jpg
Objavljeno
10. ožujka 2023.

Sklopljen Sporazum o suradnji

Sklopljen je sporazum o suradnji između Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i INA - Industrija nafte d.d.

Tehnički fakultet u Rijeci i INA d.d. iskazuju interes surađivati na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno kroz: znanstveno-istraživačke i razvojne aktivnosti, edukativne aktivnosti, donacije i sponzorstva, aktivnosti cjeloživotnog učenja i promotivne aktivnosti.

Želja obiju sporazumnih strana je da suradnja bude dugoročna te je sporazum sklopljen na neodređeno vrijeme.