16cr.jpg
Objavljeno
16. ožujka 2018.

Sklopljen Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet je zaključio Sporazum o suradnji s trgovačkim društvom Energo d.o.o. iz Rijeke

Direktor Sanjin Kirigin, dipl. ing. i dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić su dana 15. ožujka 2018.  godine ispred trgovačkog društva Energo d.o.o. iz Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, Tehnički fakultet potpisali Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima.

Predmetnim Sporazumom su okvirno definirana načela suradnje između strana potpisnica unutar svakog područja od zajedničkog interesa, a koja suradnja će se realizirati u okviru pojedinačnih projekata.

Strane potpisnice su Sporazum zaključile na neodređeno vrijeme u želji za ostvarenjem dugoročne suradnje.