riteh-fasada.jpg
Objavljeno
13. ožujka 2018.

STRUČNA PRAKSA - rok za prijavu

Krajni rok za prijavu STRUČNE PRAKSE kod voditelja stručne prakse izv. prof. dr. sc. Tina Matulje (2-18) je 06. 04. 2018. Nakon tog roka se neće izdavati Uputnice za izvršavanje u ovoj akademskoj godini