16cr.jpg
Objavljeno
10. ožujka 2020.

Tehnički fakultet sudjelovao na 17. Sajmu obrazovanja EDUFair

Tehnički fakultet sudjelovao je na 17. Sajmu obrazovanja EDUFair 2020. koji je održan 6. i 7. ožujka u Beogradu s ciljem promocije Fakulteta i privlačenja stranih studenata.

Tehnički fakultet je sudjelovao na 17. Sajmu obrazovanja EDUFair 2020. koji je održan 6. i 7. ožujka u Beogradu, skupa s još četiri sastavnice Sveučilišta u Rijeci (Ekonomski fakultet, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pomorski fakultet i Odjel za informatiku) te više od sto obrazovnih institucija iz Europe, SAD-a, Kanade i Kine. Cilj sudjelovanja na Sajmu bila je promocija Fakulteta i Sveučilišta te snažnije privlačenje stranih studenata i jačanje internacionalizacije u domeni studiranja. Učenici i studenti koji su posjetili Sajam iskazali su značajan interes za sve studijske programe Tehničkog fakulteta kako na preddiplomskoj i diplomskoj razini tako i za studije na poslijediplomskoj razini. Predstavnik Tehničkog fakulteta bio je izv. prof. Marino Brčić.