Teh. faks-35.jpg
Objavljeno
6. prosinca 2018.

Terenska nastava u TE Rijeka (HEP proizvodnja)

Studenti druge godine diplomskog sveučilišnog studija strojarstva su 24. listopada 2018. godine odradili terensku nastavu

Studenti diplomskog studija strojarstva (moduli Termotehnika i Procesno energetsko strojarstvo) su u sklopu kolegija Termoenergetska postrojenja odradili terensku nastavu u pogonu Termoelektrane Rijeka (TE Rijeka, HEP Proizvodnja).

Zahvaljujemo se ljubaznom osoblju TE Rijeka na uloženom trudu i vremenu!