shutterstock_175644863.jpg
Objavljeno
28. listopada 2019.

Uključi se u rad na projektima SZTFR

Uslijed povećeg broja projektnih i ostalih aktivnosti SZTFR, pozivamo Vas da nam se pridružite u organizaciji preostalih projekata u preostalom dijelu 2019. godine.

Uvjet za prijavu je da ste student/ica Tehničkog fakulteta u Rijeci i da imate malo dobre volje za proširenje svojih znanja u izvannastavnim aktivnostima.

Ovim putem bi naglasili da je rad SZTFR-a javan te da je poželjno da se jedanput mjesečno pridružite u raspravi oko projektnih aktivnosti i zbivanja na Fakultetu koje se direktno tiču studentske populacije. Sudjelovanje podrazumjeva pomoć u organizaciji projekata, a može biti administrativnog/organizacijskog  ili izvršiteljskog tipa.

Opisi projekta koji će se održati do kraja 2019. godine nalaze se unutar formulara za prijavu.

Poveznica na Google Form